ZÁSADY JUDA

Zdvořilost

– dokázat respektovat druhé –

Odvaha

– umět vždy poctivě jednat –

Upřímnost

– znamená řici slušně to, co si člověk myslí –

Čest

– dodržet dané slovo –

Skromnost

– nevynášet sama sebe do nebe – nevytahovat se –

Respekt

– bez respektu není důvěry –

Sebeovládání

– dokázat udržet na uzdě svůj hněv –

Přátelství

– je nejčistší z lidských citů –

JUDO – je kytice svázaná ze všech těchto květů

(co zásada – to jeden květ)