Názvosloví juda

dojo tělocvična tatami žíněnka
judogi kimono kumi-kata základní úchop
rie pozdrav zarei malý pozdrav
ritsurei velký pozdrav
ukemi pády mae ukemi pád vpřed
uširo ukemi pád vzad
joko ukemi pád stranou
tori útočník uke obránce
seiza klek sedmo hažime začněte
matte přerušení (zápasu) soremade konec zápasu
osaekomi držení sonomama znehybnění
joši pokračujte o velký
goši boky uki malý
harai pohyb koštěte gyri pohyb srpu
gači vítěztví fusen nenastoupení soupeře
makura polštář tači postoj
uči vnitřní aši nohy
hara břicho waza technika
cugi aši chůze přísuná curi aši chůze po zápasišti
randori cvičný zápas maita vzdávám se
eri límec guruma kruh
te paže obi pásek

Názvosloví juda – hodnocení zápasu

kinza útok
ippon vítěztví na 10 bodů
waza-ri vítěztví na 7 bodů
waza-ri awasate ippon vítěztví – 2 waza-ri je ippon
juko vítěztví na 5 bodů
šido upozornění
čui 5 trestných bodů
keikoku 7 trestných bodů
hansoku make 10 trestných bodů – diskvalifikace
hantei rozhodněte
hansoku gači vítěztví – diskvalifikace soupeře
jusei gači vítěztví – převahou
fusen gači vítěztví – nenastoupením soupeře
kiken gači vítěztví – vzdáním soupeře
sogo gači spojené vítěztví (waza-ri + keikoku)

Názvosloví juda – techniky

nage-waza technika v postoji
ne-waza technika boje na zemi
katame-waza technika boje na zemi (držení)
osaekomi-waza technika držení
kansetsu-waza technika páčení
žime-waza technika škrcení
tokui-waza osobní technika
sutemi-waza technika strhů
goši-waza technika boků
aši-waza technika nohou
te-waza technika paží
gaeši-waza protichvaty
renraku-waza kombinace
tandoku-renšu nácvik technik bez soupeře
učikomi nácvik rytmičnosti
jasoku gejko nácvik technik, za pohybu, s hodem, bez odporu ukeho
šizei postoj
šintai pohyb po zápasišti